Philosophy‎ > ‎News‎ > ‎

Wijsheid

posted May 26, 2013, 9:17 AM by Roos Schabracq   [ updated Jul 6, 2013, 10:47 AM ]
Wijsheid
Gaandeweg is de term wijsheid steeds meer centraal komen te staan in ons denken en ons werk. Wijsheid als greep op je zienswijzen, zienswijzen loslaten, inwisselen en ermee spelen, op een wijze die optimaal past bij de situatie waarin jij je bevindt. Wijsheid als een meta-vermogen om zonder veel stress met ingrijpende veranderingen om te kunnen gaan. Wijsheid ook als de belangrijkste ontwikkelingstaak van je tweede levenshelft. 

Zo zijn we bezig aan een theoretisch boek om het begrip verder uit te werken. Daarnaast zijn we de laatste hand aan het leggen aan een boek over leidinggeven aan oudere medewerkers, overtuigd als we zijn dat daar nu de grootse winst valt te behalen als het gaat om de opgaven die de vergrijzing van de beroepsbevolking stelt. Beter gebruikmaken en verder ontwikkelen van de beschikbare wijsheid speelt daar een belangrijke rol bij. Verder zijn we bezig een concreet programma te maken om wijsheid verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat dit op de wat langere termijn ook uitmondt in een boek. 

Nu alvast twee voorproefjes. Een artikel uit TvOO en een column uit de nieuwsbrief van TvOO. Een over wijsheid Veerkracht of toch maar liever wijsheid en een over de uitdagingen die de vergrijzing inhoudt voor het Nederlandse management.