Philosophy‎ > ‎News‎ > ‎

Leidinggeven

posted May 24, 2015, 3:21 AM by Roos Schabracq   [ updated May 24, 2015, 3:42 AM ]
Ondernemen

Hoe word je een goede leider? Door tot breed gedragen doelen te komen, vragen te stellen en je mensen te laten gaan. Waarom? Om hun motivatie en zelfstandigheid te vergroten en hun creativiteit te activeren.

Het woord ‘leiden’ betekende oorspronkelijk 'doen lijden', zoals vellen doen vallen is, en leggen doen liggen. Is elke leider dan een sadist? Niet per se, want lijden stond toen ook voor 'gaan', een betekenis die terugkomt in ‘overlijden’, ‘geleden’ en ‘verleden’. Een leider is dan iemand die doet of laat gaan en zo bepaalt wat je ondergaat en mee-maakt. To manage daarentegen betekende aanvankelijk omgaan met en africhten van paarden. Mennen dus. Een manager als iemand die zijn mensen africht en ze in toom houdt, waar een leider ze veeleer doet of laat gaan. Nu zijn dit maar woorden, maar toch. Laten gaan is meer ter zake dan beheren en beheersen. Meer een leider worden dus. En minder een manager. Hoe krijgt een leider de mensen in beweging? Door hen zinvolle doelen te laten nastreven waaraan zij zich kunnen verbinden en die je bedrijf een zinvolle reden van bestaan geven. Hiertoe moeten deze doelen zowel een waardevolle bijdrage leveren aan de omgeving als tegemoetkomen aan wezenlijke behoeften van jouw mensen.

Leg aan je mensen voor waar jij heen wilt. Schets een aantrekkelijke toekomst die ook hun het nodige te bieden heeft en waarin zij zich kunnen vinden. Letterlijk ook: er moet daarin een duidelijke plek voor hen zijn om bij te dragen aan de verwezenlijking ervan. Stel daar vervolgens vragen over.
 • ‘Hoe zie jij dat voor je?’
 • ‘Welke rol kun en wil jij daarin spelen?’
 • ‘Hoe zou dat plezieriger en beter kunnen?’

Zo kom je tot een verdere verfijning van je doelen, zodat deze doelen nog meer tegemoetkomen aan de behoeften van de omgeving, terwijl je medewerkers er zich daadwerkelijk aan kunnen verbinden. Het is ook aanzienlijk motiverender naar een aantrekkelijke toekomst toe te werken dan zo maar wat voort te ploeteren. Als je medewerkers enig beeld hebben, kun je vervolgens de volgende vragen stellen. 

 • ‘Hoe haalbaar is dit?’
 • ‘Wat vind je van het tijdspad?’
 • ‘Hoe ga je het aanpakken?’
 • ‘Wat heb je daarvoor nodig?’
 • ‘Wat zijn de valkuilen en hindernissen?’
 • ‘Hoe ga je daarmee om?’
 • ‘Wat zou je daarbij helpen?’
En als ze een overduidelijke valkuil over het hoofd zien:
 • 'En wat ga je doen als …?'

Als dit is gebeurd kunnen ze aan de gang. Weer iets van gaan! Jouw taak is dan de doelen bewaken en bijhouden hoe het gaat met de voort-gang. Door vragen te stellen vooral. Als je de antwoorden telkens voorziet van jouw kanttekeningen stuur je aan zonder ook maar één opdracht of bevel te geven. Ook zet je zo hun probleemoplossende vermogens aan het werk, wat tot betere oplossingen leidt. Samen weten jullie immers meer dan jij alleen weet. Geef zo nodig valkuilen aan, adviseer en stuur bij als dat nodig is. Maar wel zonder hun bewegingsruimte aan te tasten, zonder jezelf onnodig belangrijk te maken ook. Verwacht veel van ze en maak ze dat duidelijk. Dat werkt als een zichzelf waarmakende voorspelling. Natuurlijk, ze zullen fouten maken. Dat mag ook, als ze er maar van leren. Fouten kunnen maken houdt het voor hen uitdagend en spannend. Blijf wel beseffen dat jij, als leider, alles hebt geïnstigeerd, hoezeer jij ze ook hun eigen gang laat gaan. Jij bent vooropgegaan. Zij volgen. Dat maakt je ook een leider. Een leider zonder volgelingen is geen leider. Dat betekent ook dat jij verantwoordelijk blijft voor wat je in gang hebt gezet. Geef zo nodig het voorbeeld: ga voorop en laat zien wat je bedoelt. Dit lijkt voor veel mensen de kern van leiderschap. Het is echter maar een klein onderdeel, ook al is het belangrijk en soms nogal verslavend. Verder is leiden vooral dienen, om je medewerkers te bedanken als de klus is geklaard. Kortom, waterdrager zijn van je sterren en hen laten stralen.

Stel je voor: medewerkers die jij als vanzelf hun best laat doen om zo goed mogelijke prestaties neer te zetten. En niemand die bestrijdt dat jij de leiding hebt!

Ondernemen met personeel
04 Maart 2015